Hajrá Kerület, első a becsület!

Általános szerződési feltételek

III. kerületi TVE webáruház

Általános szerződési feltételei (ÁSZF)

 

 

1. A szerződés alanyai

1.1. Szolgáltató

III. kerületi TVE webáruház (továbbiakban Webáruház) üzemeltetője a  III. kerületi Torna és Vívó Egylet (továbbiakban III. ker. TVE)

Székhely és levelezési cím: 1037 Budapest, Kalap utca 1.

Cégjegyzékszám: 01-02-0008960 (Nyilvántartva Fővárosi Törvényszék)

Adószám: 18100002-2-41

Bank: Takarékbank Zrt.

Bankszámlaszám: 18100002-00208210-21010016

Internet: https://tve1887.hu

E-mail: info@tve1887.hu

Telefonszám: +36 1 247 8966

Adatkezelői nyilvántartási azonosító: NAIH-125276/2017.

Tárhelyszolgáltató: 

Wix.com LTD
VAT ID: EU442008451
PO box 40190 San Francisco, CA United States
http://www.wix.com

 

1.2. Vásárló (továbbiakban Vásárló)

 

 

2. Szerződés tárgya és annak jellemzői

2.1. A szerződés tárgya a Webáruházban feltüntetett és megvásárolható termékek köre.

 

2.2. A Webáruházban megvásárolható termékek jellemzői az adott terméknél feltüntetésre kerülnek.

 

2.3. A minimális rendelés teljes összege – a járulékos költségek nélkül – bruttó 1.000 Ft.

 

2.4. A termékek árai:

2.4.1. A Webáruházban megvásárolható termékeknél azok bruttó, azaz a mindenkor érvényes Általános Forgalmi Adó-val (ÁFA-val) emelt árai vannak feltüntetve, magyar forintban kifejezve.

 

2.4.2. A termékek akciós Webshop bruttó árai külön feltüntetésre kerülnek.

 

2.4.3. A III. ker. TVE az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 

 

3. A szerződés területi hatálya

3.1. A Webáruházban csak a Magyar Köztársaság területére címzett megrendelések kerülnek elfogadásra.

 

3.2. A nem a Magyar Köztársaság területére szóló postai és egyéb címre szóló megrendelések érvénytelenek.

 

3.3. A szerződéskötés magyar nyelven történik

 

 

4. Regisztráció

4.1. A Webáruházban történő vásárlás történhet regisztrációval és regisztráció nélkül is

 

4.2.A regisztráció a főoldalon található „Belépés” menüpont alatt lehetséges, az ott található adatlapok kitöltésével.

 

4.3. A regisztráció során egy valós e-mail címet és egy jelszót kell megadni, melyek használatával a későbbiekben be lehet lépni a Webáruházba. Ezeken kívül a Vásárló szállítási és számlázási adataira van szükség.

 

4.4. A regisztráció során megadott adatokat a Vásárló – a Webáruházba történt belépést követően – a „Profil” menüpontban bármikor módosíthatja.

 

4.5. A III. ker. TVE nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért.

 

4.6. A Vásárló a Webáruházba történő regisztrációjával a III. ker. TVE webáruház Általános szerződési feltételeit (ÁSZF) elfogadja.

 

4.7. A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az info@tve1887 .hu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a III. ker. TVE bármikor törli.

 

 

5. A szerződés létrejötte

5.1. Általános tudnivalók

5.1.1. A regisztrációt követően a Webáruházban történő vásárlás a Webáruházba belépve, elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges, vagy regisztráció nélkül, a szükséges adatokat a megrendelés lezárása előtt megadva.

 

5.1.2. A Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelését csak a Webáruházon keresztül adhatja le. Telefonon, e-mailben és egyéb, az V.1) a) pontban nem ismertetett módon megrendelést leadni nem lehet.

 

5.1.3. A Webáruházban leadott megrendelés nem minősül még szerződésnek. A megrendelés a szerződés létrejöttéig szabadon és következmények nélkül módosítható, illetve lemondható. A Vásárló az általa leadott megrendelés módosítását és/vagy lemondását az info@tve1887.hu e-mail címre küldött levélben kérheti.

 

5.1.4. A Vásárló a megrendelés megtörténtéről automatikusan értesítést kap a Webáruháztól, azonban ez még nem jelenti a III. ker. TVE részéről a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolását és így a szerződés létrejöttét.

 

5.1.5. A III. ker. TVE – mint ajánlattevő – ajánlati kötöttségének ideje megegyezik jelen ÁSZF 6.1.4. pontjában meghatározott, III. ker. TVE által vállalt maximális határidővel.

 

5.1.6. A webhelyen történő – ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülő – online megrendeléssel és annak Szolgáltató általi elfogadásával létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek, a szerződés ráutaló magatartás útján kerül megkötésre.

 

5.1.7. A webhelyen történő megrendeléskor a hibák azonosítására és korrigálására a megjelenő hibaüzenet alapján van lehetőség, valamint a megadott személyes adatok tekintetében Vásárlónak a regisztrációt követően, illetve a már regisztrált Vásárlónak a webhelyre belépést követően személyes profiljának oldalán van lehetősége az adatok módosítására. A „kosár” tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a webhely oldalainak felső részén elhelyezett Kosár felületre kattintással elérhető, kosár tartalmát megjelenítő oldalon.

 

5.1.8. A III. ker. TVE a Felhasználó megrendelésének beérkezését követően köteles a Vásárló részére a megrendelést elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Szolgáltató a visszaigazolást automatikus válasz e-mail útján, Vásárló által a regisztráció során illetve az on-line megrendelés kitöltése során megadott e-mail címére küldi meg (az e-mail cím Vásárló általi elgépelése esetén a III. ker. TVE nem vonható felelősségre a visszaigazoló e-mail meg nem érkezéséért).

 

 

5.2. A szerződés létrejötte:

5.2.1. Amennyiben a Vásárló által leadott megrendelés teljesíthető, úgy a III. ker. TVE jelen ÁSZF 6.1.4. pontja szerinti ajánlati kötöttségi időn belül a Vásárlót e-mailben értesíti, miszerint a megrendelt termék(ek) eljuttatta-e az(oka)t a személyes átvételi pontra.

 

5.2.2. A III. ker. TVE és a Vásárló között létrejött szerződés távollévők között megkötött szerződésnek minősül, így a szerződés a III. ker. TVE által az 5.2.1. pontban meghatározott visszaigazoló e-mail-lel jön létre.

 

5.2.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés a 6.1.4. pont szerinti ajánlati kötöttségi időn belül nem jön létre, úgy a III. ker. TVE ajánlati kötöttsége, valamint a Vásárló bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A III. ker. TVE ezt követően a megrendelést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.

 

5.2.4. Ha Vásárló tévedésből más terméket rendelt meg, mint amit szeretett volna, vagy rossz adatokat (pl. kézbesítési címet) adott meg, és ezt utólag veszi észre, haladéktalanul jelezze az ügyfélszolgálaton. Fontos, hogy ezt haladéktalanul tegye meg, hogy a teljesítés megkezdése előtt a III. ker. TVE korrigálhassa a megrendelést. A megrendelés korrigálása esetén a III. ker. TVE a megrendelés beérkezéséről és/vagy elfogadásáról új visszaigazolást küld a módosított tartalommal, melynek értelmében a módosításnak megfelelően jön létre, illetve – a már korábban elfogadott hibás megrendelés esetén – módosul a termék megvásárlására vonatkozó szerződés. A III. ker. TVE felhívja Vásárló figyelmét a megrendelés beérkezésére vonatkozó visszaigazolás és a megrendelés elfogadására vonatkozó visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha bármelyik visszaigazolás tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Vásárló a visszaigazolás vételét követő 1 órán belül nem kifogásolja, illetve, ha a visszaigazolás vételét követően fizetést teljesít, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. Az eltérő tartalmú visszaigazolás a III. ker. TVE felé történő jelzését követően a III. ker. TVE a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

 

5.2.5. Vásárló kérheti az elküldött megrendelésének figyelmen kívül hagyását, törlését is, mely esetben a továbbiakban nincs kötve az ajánlatához (megrendeléséhez).

 

5.2.6. A webáruházban található termékek oldalain olvasható termékjellemzők az adott termék(ek) megvásárlására vonatkozó szerződés tekintetében jelen szerződési és felhasználói feltételek részét képezik

 

 

5.3. A szerződés teljesülése:

5.3.1. A szerződés teljesítésének határideje 10 munkanap. Azaz a Vásárlónak ennyi munkanap áll rendelkezésére arra, hogy a megrendelt terméke(ke)t a megrendelésben szereplő helyszínen átvegye.

 

5.3.2. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az előzőekben meghatározott határidőn belül nem teljesül, a III. ker. TVE a szerződést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.

 

 

6. Szállítási feltételek, egyéb járulékos költségek

6.1. Személyes átvétel

6.1.1. A Vásárló a III. ker. TVE visszaigazolása után személyesen veheti át a 1037 Budapest, Kalap utca 1. sz. alatti webshop átvételi ponton (nyitvatartási idő: hétfőtől csütörtökig 8 és 17 óra között).

 

6.1.2. Személyes átvételkor a III. ker. TVE nem számít fel külön szállítási díjat.

 

 

7. Szerződéstől való elállás, visszaküldés

7.1. Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

7.2. Az elállási/felmondási határidő

7.2.1. termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

 

7.2.2. több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó az utolsó terméket átveszi;

 

7.2.3. több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

 

7.2.4. valamint a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

 

7.3. Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. 

7.3.1. Felhasználó az elállási/felmondási jog gyakorlásához felhasználhatja a következő linken letölthető nyilatkozatmintát is. 

 

7.4. Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi írásbeli elállási/felmondási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogát az itt írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

 

7.5. Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.

 

7.6. A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli, kivéve, ha a III. ker. TVE vállalta e költségek viselését. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is a webshop átvételi ponton.

 

7.7. Az elállás elfogadása és az áru visszavétele után az elszámolás megtörténik, legfeljebb az elállás elfogadásától számított 14 napon belül. Elállás esetén Szolgáltató az elállással érintett termék vételárát köteles visszatéríteni Felhasználó részére. 

 

7.8. Felhasználó nem gyakorolhatja elállási jogát:

7.8.1. az olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Felhasználó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak,


7.8.2. a Felhasználó által már felbontott olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza

 

7.9. A III. ker. TVE követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését

 

7.10. A III. ker. TVE a termék visszaérkezésekor fényképet készít a visszaküldött termékről

 

7.11. Az elállás/felmondás joghatásai

7.11.1. Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

7.11.2. Felhasználó köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Felhasználó viseli.

 

7.11.3. Felhasználó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be

 

 

8. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás

8.1. Hibás teljesítés

8.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

 

8.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

8.1.3. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

 

8.2. Kellékszavatosság

8.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

8.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy a szerződéstől is elállhat.

 

8.2.3. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

8.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. (Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.) Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

 

8.2.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

8.3. Termékszavatosság

8.3.1. Ingó dolog (termék) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a fentebb írt kellékszavatossági jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

8.3.2. Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

8.3.3. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

8.3.4. Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

8.3.5. Felhasználó termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

 

8.3.6. A gyártó illetve a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

8.3.6.1. a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 

8.3.6.2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

 

8.3.6.3. a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

8.3.7. A gyártónak illetve a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

8.3.8. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

8.4. Jótállás

8.4.1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a fogyasztónak minősülő Felhasználó felé történő hibás teljesítés esetén a Szolgáltató bizonyos termékek értékesítése kapcsán jótállásra köteles.

 

8.4.2. A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében a Szolgáltató köteles a jótállási jegyet mellékelni. A jótállás időtartama a termék Felhasználó általi átvételének napjától számított egy év. Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, és az egy éves kötelező jótállás időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a Felhasználó ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a Szolgáltatóval szemben, amelyeket a kellékszavatosság esetében. Így lehetősége van – a fentebb “Kellékszavatosság” alcím alatt írt sorrend szerint – kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.

 

8.4.3. Amennyiben egy megvásárolt termékre van jótállás, akkor a szavatossági jogok és a jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetők.

 

8.4.4. Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

8.4.5. Kifejezett írásbeli kötelezettségvállalás hiányában Szolgáltató nem garantálja, hogy az áru bármely, a Felhasználó által elérni kívánt speciális célra alkalmas. Szolgáltatónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgálni szakszervizzel. Abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a Felhasználót terheli. Nem terjed ki Szolgáltató jótállási kötelezettsége azokra az esetekre, ha a terméket arra illetéktelenek szétszerelték, burkolatát megbontották vagy felnyitották, szerkezeti felépítését megváltoztatták, továbbá azon meghibásodásokra, amelyek:
– helytelen beszerelésből,
– a nem rendeltetésszerű használatból,
– a helytelen üzembe helyezésből,
– az előírt karbantartás elmulasztásából,
– rongálásból keletkeztek.

 

8.4.6. Amennyiben a webhelyen megrendelt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikk, abban az esetben Szolgáltató a termék mellé jótállási jegyet mellékel. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza. Az ezeken kívül eső termékek esetében nem áll fenn a jótállási kötelezettség.

 

8.4.7. Felhasználó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a kellékszavatossági és a termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 

9. Panaszkezelés

9.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

III. kerületi Torna és Vívó Egylet

Székhely (levelezési cím): 1037 Budapest, Kalap utca 1.

Telefonos elérhetőség: +36 1 247 8966

Elektronikus elérhetőség: info@tve1887.hu (vagy a Webáruház “Kapcsolat” menüpontjának segítségével)

 

9.1.1. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

 

 

9.2. Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

9.2.1. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

9.2.3. Az eljárásra a fogyasztó – magyarországi – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://bekeltetes.hu oldalon.

 

9.2.4. A fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye állapítja meg.

 

9.2.5. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina körút 99.

Telefon: (1) 488 2131

Fax: (1) 488 2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

9.2.6. A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

 

9.2.7. Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a https://bekeltetes.hu oldalon.

 

9.2.8. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 

9.2.9. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

 

 

9.3. Ha Felhasználó (fogyasztó) az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

9.3.1. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

 

9.3.2. Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

 

9.3.3. Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

 

9.3.4. Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

 

 

9.4. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók a http://jarasinfo.gov.hu oldalon.

9.4.1. Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is: 

Budapesti Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19.

Telefon: +36 1 450 2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu

 

 

10. Adatvédelem és hírlevél (Adatkezelői nyilvántartási azonosító: NAIH-125276/2017.) 

10.1. Adatvédelem

2018. május 25-től érvényes adatvédelmi tájékoztatónkat itt találja

 

10.2. Hírlevél

10.2.1. A III. ker. TVE kijelenti, hogy regisztrált ügyfeleinek kéretlen (spam) levelet nem küld. Regisztrált ügyfelei kizárólag a regisztrációhoz és a rendeléshez feltétlenül szükséges leveleket kapnak.

 

10.2.2. A III. ker. TVE nem rendszeres időközönként hírlevelet küld az aktuális akciókról és egyéb, a III. ker. TVE-vel kapcsolatos információkról.

 

10.2.3. A III. ker. TVE hírlevelét csak az arra feliratkozott felhasználók kapják, akiknek bármikor lehetőségük van a hírlevelek fogadásáról lemondani.